AAA-pojištění.cz - vše co potřebujete vědět o pojištění.

Nejčastější chyby při jednání s pojišťovnou

Při sjednávání pojištění je nutné postupovat podle pravidel, jinak by mohlo dojít k situaci, že chyby, které jste třeba i nevědomě udělali, vás mohou připravit o pojistné plnění. Na co je dobré si dávat pozor předtím než uzavřete smlouvu a co může plynout z nedodržení smluvních povinností?

1) Uvádějte jen pravdivé údaje

Vyplňování smlouvy nepodceňujte a uvádějte všechny údaje pravdivě. Nezáleží, zda jste nepravdivý údaj uvedli omylem nebo úmyslně, v důsledku to může znamenat velké problémy. Pokud dojde k pojistné události a ze strany pojišťovny bude shlédna chyba, můžete obdržet jen část pojistného plnění nebo vůbec žádné. Nepravdivé informace uvádějí do smluv často klienti, kteří žádají o majetkové pojištění nebo povinné ručení. Ti, ve snaze získat výhodnější podmínky, důležité informace často zatajují.

2) Pojistné odesílejte včas

Neplatit za uzavřenou smlouvu je další častou chybou. Lidé si myslí, že pokud přestanou pojistné platit, přestane smlouva existovat a pojišťovna ji zruší. Pojišťovny v případě neplacení pojistného mohou postupovat dvěma způsoby – smlouva uzavřena do konce roku 2004 běží ještě 6 měsíc „na dluh“ a poté zaniká, novější smlouvy se řídí Zákonem o pojistné smlouvě a případě neplacení musí pojišťovny posílat upomínku s upozorněním, že nezaplacením dojde k zániku pojištění. Dlužné pojistné je nutné pojišťovně uhradit do doby ukončení pojistky. Výjimkou, kterou ze zákona přerušit nelze, je životní pojištění.

3) Nedopouštějte se pojistného podvodu

Mezi lidmi se najdou i nepoctivci, kteří se snaží z pojišťovny dostat peníze podvodem. Způsoby jsou různé, od mírně přehnané situace, zkreslení nebo zamlčení údajů, až po do detailu naplánovaný pojistný podvod ve smyslu nahlášení úmyslné události nebo záměrně zvýšené vzniklé škody. Tímto se někteří mohou dopustit trestného činu a při shledání viny jim může hrozit i odsouzení a trest odnětí svobody. Pojišťovny mají svá speciální oddělení, která se odhalováním pojistných podvodů zabývají a proto se většinou na pojistné podvody přijde.

4) Hlaste změny

Ze smlouvy také vyplývají povinnosti o hlášení některých změn. Jde o skutečnosti, které mohou mít vliv na výši pojistného, například změna zaměstnání, trvalého bydliště nebo druh vykonávaného sportu. Nenahlášení změny může vést k omezení nebo k zamítnutí pojistného plnění. Důležitou změnou je například změna vlastníka pojištěné věci, třeba automobilu, což v praxi znamená automatický zánik smlouvy. O této skutečnosti je třeba pojišťovnu informovat, jinak trvá povinnost stále platit neplatnou smlouvu.

Vloženo 3. 7. 2017


Všechna práva vyhrazena AAA-Pojištění.cz, (c) 2024 Ing. Radek Šmach  |  Kontaktní informace  |  

Podmínky použití a ochrana osobních údajů